การจัดการค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่


ผู้สอน
นงนุช ไชยผาสุข
เข้าสู่ระบบเมื่อ 24 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่

รหัสวิชา
71889

รหัสวิชาของสถานศึกษา
BU12329

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความหมายของการค้าปลีก ประเภทธุรกิจค้าปลีก ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก แนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน ทำเลที่ตั้งของธุรกิจค้าปลีก การวางผัง การจัดแสดงสินค้า การกำหนดราคาขายในธุรกิจค้าปลีก การสื่อสารการตลาดในธุรกิจค้าปลีก การให้บริการของธุรกิจค้าปลีก โครงสร้างของธุรกิจค้าปลีก การจัดการทรัพยากรบุคคลในธุรกิจค้าปลีก การจัดซื้อของธุรกิจค้าปลีก การควบคุมสินค้าคงคลัง และการควบคุมสต็อกสินค้าในธุรกิจค้าปลีก ความหมายของการค้าส่ง ประเภทของธุรกิจค้าส่ง แนวโน้มของธุรกิจค่าส่งในปัจจุบัน การกำหนดราคาขายของธุรกิจค้าส่ง การเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจค้าส่ง การสื่อสารการตลาดในธุรกิจค้าส่ง การควบคุมในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books