เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ชั้น ม.๓/๑ ; ครูผู้สอน : ครูสุธะนะ พามนตรี

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้น ม.๓/๑ มีจำนวนนักเรียน ๒๙ คน