สัมมนาการภาษีอากร เทอม 3/66


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล อริยพิมพ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 15 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สัมมนาการภาษีอากร เทอม 3/66

รหัสวิชา
71893

รหัสวิชาของสถานศึกษา
BU17310

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายวิชา

ปัญหาในทางปฏิบัติด้านการภาษีอากร ประกอบด้วยการศึกษากรณีศึกษาที่มีปัญหาในทางปฏิบัติด้านการชําระภาษีอากรคําวินิจฉัยของกรมสรรพากร ตลอดจนคําพิพากษาของศาล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books