โปรแกรมประยุกต์เพื่อการออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ


ผู้สอน
นางสาว ปิยธิดา ศรีพล
เข้าสู่ระบบเมื่อ 25 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ

รหัสวิชา
71894

รหัสวิชาของสถานศึกษา
BU14501

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักในการออกแบบกราฟิก องค์ประกอบของการออกแบบกราฟิก จิตวิทยาในการออกแบบ เทคนิควิธีการออกแบบการจัดการสื่อในการออกแบบ การสร้างผลงานกราฟิกและการนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์การออกแบบกราฟิกโดยใช้โปรแกรมมาตรฐานในงานธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books