การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี


ผู้สอน
ภัทรภร กินิพันธ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี

รหัสวิชา
71897

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ฺฺฺิBU17106

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายวิชา

ความสำคัญความรู้ด้านธุรกิจ ตลาดการเงิน และการทำงานของตลาดการเงิน ความรู้ด้านการเงิน และการจัดการการเงิน ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ความรู้ด้านเครื่องมือทางการเงิน และตลาดทุนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และการจัดการทรัพยากรทางเงิน และเป้าหมายของการบริหารการเงิน รูปแบบของธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการบริหารการเงิน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ การวิเคราะห์และการวางแผนทางการเงินที่สอดคล้องกับ IES 2 (ค) (1-2) วิธีการจัดสรรเงินทุนต่าง ๆ การจัดสรรเงินระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว การพิจารณาโครงการลงทุน โครงสร้างของเงินทุน ค่าของทุน และนโยบายเงินปันผล ที่สอดคล้องกับ IES 2 (ค)(4-6)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books