บริหารธุรกิจ 55


ผู้สอน
ศุภญาลักษณ์ ศรีจันทร์กุล
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
บริหารธุรกิจ 55

รหัสวิชา
719

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

กลุ่มนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ รหัส 55


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books