homeบริหารธุรกิจ 55
personperson_add
บริหารธุรกิจ 55

ผู้สอน
ศุภญาลักษณ์ ศรีจันทร์กุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
บริหารธุรกิจ 55

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
719

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ รหัส 55


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)