homeหลักภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ชั้น ม.๓/๔ ; ครูผู้สอน : ครูสุธะนะ พามนตรี
person
หลักภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ชั้น ม.๓/๔ ; ครูผู้สอน : ครูสุธะนะ พามนตรี

ผู้สอน
นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ชั้น ม.๓/๔ ; ครูผู้สอน : ครูสุธะนะ พามนตรี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7192

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้น ม.๓/๔ มีนักเรียนจำนวน ๒๔ คน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)