EN17310 การออกแบบ UI/UX 3/67


ผู้สอน
ทองปาน ปริวัตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
EN17310 การออกแบบ UI/UX 3/67

รหัสวิชา
71924

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายวิชา

UI/UX design for digital applications การออกแบบที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ รูปแบบของการโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การศึกษาความหมายของ UI และ UX พื้นฐานการออกแบบองค์ประกอบของส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานระบบเพื่อให้ใช้งานได้อย่างง่ายดายเป็นมิตรกับผู้ใช้ และการแก้ปัญหาทุกส่วนที่ส่งผลต่อการใช้งานและความรู้สึกที่เกิดขึ้นของผู้ใช้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books