homeการงานอาชีพ ม.1
personperson_add
การงานอาชีพ ม.1

ผู้สอน
นาง รุ่งนภา กลิ่นกลาง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพ ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
72

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)