home3000-1220ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชฟ.5/1
person
3000-1220ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชฟ.5/1

ผู้สอน
Ms. Kru. Natthaya Kongchan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
3000-1220ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชฟ.5/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7218

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

3000-1220ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ชฟ.5/1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)