homeการวิเคราะห์และออกแบบระบบ section 1 1/2556
person
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ section 1 1/2556

ผู้สอน
ดร. สุทิพย์ เป้งทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ section 1 1/2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7219

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

พุธ (08-11.20) ห้อง 33-502


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)