ทดสอบการสร้างชั้นเรียน

เจตสันต์ ชิตเดชะ

สงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบการสร้างชั้นเรียน ในclassstart