homeทดสอบการสร้างชั้นเรียน
person
ทดสอบการสร้างชั้นเรียน

ผู้สอน
นาย เจตสันต์ ชิตเดชะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทดสอบการสร้างชั้นเรียน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7238

สถานศึกษา
สงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

ทดสอบการสร้างชั้นเรียน ในclassstart


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)