homeทดสอบการสร้างชั้นเรียน
personperson_add
ทดสอบการสร้างชั้นเรียน

ผู้สอน
นาย เจตสันต์ ชิตเดชะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ทดสอบการสร้างชั้นเรียน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7238

สถานศึกษา
สงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบการสร้างชั้นเรียน ในclassstart


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)