ทดสอบการสร้างชั้นเรียน

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบการสร้างชั้นเรียน ในclassstart