homeสังคมศึกษา ประถม 5
person
สังคมศึกษา ประถม 5

ผู้สอน
จ่าสิบเอก ธนากรณ์ พุ่มพิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา ประถม 5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7241

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นนี้สำหรับนักเรียน ป.5  ในวิชา สังคมศึกษา โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) เท่านั้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)