สังคมศึกษา ประถม 5

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นนี้สำหรับนักเรียน ป.5  ในวิชา สังคมศึกษา โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) เท่านั้น