homeสังคมศึกษา ประถม 5
personperson_add
สังคมศึกษา ประถม 5

ผู้สอน
person
จ่าสิบเอก ธนากรณ์ พุ่มพิศ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา ประถม 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7241

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นนี้สำหรับนักเรียน ป.5  ในวิชา สังคมศึกษา โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) เท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)