ผู้สอน
นาย ธิปไตย รุ่งเลิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้น ม.3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ภาคเรียนที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7295

สถานศึกษา

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3