homeชั้น ม.2 วิชา งานช่างพื้นฐาน
person
ชั้น ม.2 วิชา งานช่างพื้นฐาน

ผู้สอน
นาย ธิปไตย รุ่งเลิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม.2 วิชา งานช่างพื้นฐาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7296

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา เพิ่มเติม ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)