homeชั้น ม.5 ช่างเครื่องยนต์เล็ก
person
ชั้น ม.5 ช่างเครื่องยนต์เล็ก

ผู้สอน
นาย ธิปไตย รุ่งเลิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม.5 ช่างเครื่องยนต์เล็ก

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7298

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา เพิ่มเติม  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)