homeชั้น ม.4 วิชา ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น
person
ชั้น ม.4 วิชา ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น

ผู้สอน
นาย ธิปไตย รุ่งเลิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม.4 วิชา ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7302

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)