home460-615 สัมมนาธุรกิจในอาเซียน
person
460-615 สัมมนาธุรกิจในอาเซียน

ผู้สอน
ผศ. ยุพาวดี สมบูรณกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
460-615 สัมมนาธุรกิจในอาเซียน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
731

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเจาะลึกถึงการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเรียนรู้ร่วมกันถึงลักษณะเฉพาะของตลาดในประเทศต่างๆ ข้อควรระวังและประเภทของธุรกิจที่เหมาะสมกับตลาดในแต่ละประเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)