เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

460-615 สัมมนาธุรกิจในอาเซียน

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาเจาะลึกถึงการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเรียนรู้ร่วมกันถึงลักษณะเฉพาะของตลาดในประเทศต่างๆ ข้อควรระวังและประเภทของธุรกิจที่เหมาะสมกับตลาดในแต่ละประเทศ