460-615 สัมมนาธุรกิจในอาเซียน

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเจาะลึกถึงการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเรียนรู้ร่วมกันถึงลักษณะเฉพาะของตลาดในประเทศต่างๆ ข้อควรระวังและประเภทของธุรกิจที่เหมาะสมกับตลาดในแต่ละประเทศ