ผู้สอน
นางสาว สุชาดา ณ นคร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

926-103


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7316

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

Business and principles  of Management