home926-103
person
926-103

ผู้สอน
นางสาว สุชาดา ณ นคร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
926-103

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7316

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

Business and principles  of Management


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)