homeวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.4/4
person
วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.4/4

ผู้สอน
นางสาว สุภาวดี สุวรรณไตรย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.4/4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7339

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ง31101  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)