การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
ผู้สอน

ครู อภิรดี วงษ์ทรัพย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
735

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษา HTML (HyperText Markup Language) เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสร้างเวบเพจ (Web Page) เป็นภาษาประเภท Markup Language เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบ World Wide Web


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.