ผู้สอน
นาง กนกกาญจน์ แสนสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7372

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ


คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ