homeม.1/2556_1
person
ม.1/2556_1

ผู้สอน
นางสาว วีณาวรรณ จันทขันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.1/2556_1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7376

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ClassStart ในปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1  ให้นักเรียนสมัครสมาชิกให้เรียบร้อย และครูขอความร่วมมือในการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ในการเรียนการสอน และพยายามใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการเรียนด้วยนะคะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)