วท 6002101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2556 จันทร์-บ่าย
ผู้สอน

น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วท 6002101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2556 จันทร์-บ่าย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7383

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.