homeวท 6002101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2556 จันทร์-บ่าย
person
วท 6002101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2556 จันทร์-บ่าย

ผู้สอน
น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท 6002101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2556 จันทร์-บ่าย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7383

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)