homeวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ม.3/1
person
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ม.3/1

ผู้สอน
นางสาว อิสราภรณ์ ผิวขำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ม.3/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7399

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ม. 3/1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)