เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

928-480 Seminar in Information Technology Business

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การอภิปรายเกี่ยวกับกลยุทธ์และการจัดการสำหรับองค์กรธุรกิจเทคโนโลยี สารสนเทศ แนวโน้มของศาสตร์ด้านการจัดการและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เทคนิค และเครื่องมือทางการจัดการสมัยใหม่ การศึกษาดูงานด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ