homesection 03
person
section 03

ผู้สอน
นาย อนันต์ เหมอุดม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
section 03

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7431

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

5640310398 สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)