ผู้สอน
นางสาว ปรางค์ทิพย์ ก๋องคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

PTH-216


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7438

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


คำอธิบายชั้นเรียน