homeปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า
personperson_add
ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า

ผู้สอน
พิศิษฐ์ บุญรอด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7441

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วันอังคาร คาบ 1-3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)