homeปวช.2/3 การบัญชี > วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
person
ปวช.2/3 การบัญชี > วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

ผู้สอน
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวช.2/3 การบัญชี > วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

หมายเลขของวิชา (Class ID)
7450

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รับ-ส่งงานครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)