homeการจัดการโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษา 4123103A [ Sec01 ]
person
การจัดการโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษา 4123103A [ Sec01 ]

ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษา 4123103A [ Sec01 ]

หมายเลขของวิชา (Class ID)
7451

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

Enjoy Learning


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)