2201–2401 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 2(4)
ผู้สอน

นาย ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
2201–2401 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 2(4)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7464

สถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มผู้เรียนนี้

I.  เป็นผู้เรียนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

   1. หลักสูตร ปวช. และ/หรือ

   2. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

II. เป็นผู้เรียนทั่วไปที่สนใจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.