ผู้สอน
นาย ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

2201–2404 การใช้โปรแกรมตารางงาน 2 (4)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7470

สถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก


คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มผู้เรียนนี้

I. เป็นผู้เรียนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  1. หลักสูตร ปวช.และ/หรือ

  2. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

II. เป็นผู้เรียนทั่วไปที่สนใจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.