homeง30217 รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ม.6/6-6/7
personperson_add
ง30217 รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ม.6/6-6/7

ผู้สอน
นางสาว ชุติมา อนุวงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง30217 รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ม.6/6-6/7

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7472

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

...ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนค่ะ....


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)