ง30217 รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ม.6/6-6/7

คำอธิบายชั้นเรียน

...ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนค่ะ....