สถาปัตยกรรม ห้อง.4 ปวช.1

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนคอมพิวเตอร์  สิ่งแรกที่ควรรู้จักคือ  ส่วนประกอบต่างที่ทำให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้