เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

HT.405 Seminar in Hotel, Tourism and Airlines (1/2556)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาสัมมนาการโรงแรม การท่องเที่ยวและการบิน ภาคเรียนที่ 1/2556
Course Description
ศึกษาถึงประสบการณ์ในการประยุกต์และประสานความรู้วิชาต่างๆ ในธุรกิจการโรงแรมการท่องเที่ยวและการบินโดยใช้วิธีสัมมนา วิจัย และกรณีศึกษาวิเคราะห์ถึงเหตุผลและวิธีการแก้ไขโดยสัมมนากลุ่มย่อย
มีการบรรยายพิเศษโดยผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการโรงแรม การท่องเที่ยวรวมทั้งธุรกิจการบิน

สอบปลายภาค 12 ตุลาคม 2556 9.30 - 12.30 น.