เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คลินิกปฏิบัติสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ ปีการศึกษา 2556

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การฝึกทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ การเข้าหาสัตว์ การตรวจ การวินิจฉัย วางแผนการรักษาและการป้องกันโรคทางอายุรกรรมในสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ รวมถึงการจัดการดูแลสัตว์ภายในสวนสัตว์ภายใต้การดูแลของอาจารย์หรือนายสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์ สวนสัตว์ ฟาร์ม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง