home421-311-grop3
person
421-311-grop3

ผู้สอน
ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
421-311-grop3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7574

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้การสร้างตัวแทนเพื่อการสืบค้นสารสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากทรัพยากรสาสนเทศประเภทต่างๆ การจัดหมวดหมู่ คำสำคัญ บทคัดย่อ เพื่อติดป้ายเอกสาร และ มาตราฐานต่างๆ รวมทั้งแนวโน้มสภาพการดำเนินการของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)