home421-311-grop3
personperson_add
421-311-grop3

ผู้สอน
person
ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
421-311-grop3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7574

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้การสร้างตัวแทนเพื่อการสืบค้นสารสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากทรัพยากรสาสนเทศประเภทต่างๆ การจัดหมวดหมู่ คำสำคัญ บทคัดย่อ เพื่อติดป้ายเอกสาร และ มาตราฐานต่างๆ รวมทั้งแนวโน้มสภาพการดำเนินการของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)