homeปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
person
ปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
สมถวิล แสนเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7575

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นนักศึกษาระดับ ปวส.2  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)