ผู้สอน
สมถวิล แสนเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7575

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นนักศึกษาระดับ ปวส.2  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ