homeปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
personperson_add
ปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
สมถวิล แสนเจริญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7575

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นนักศึกษาระดับ ปวส.2  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)