homeคณิตศาสตร์บูรณาการ ม.๒
person
คณิตศาสตร์บูรณาการ ม.๒

ผู้สอน
person
นางสาว ศิวพร บูรณ์เจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์บูรณาการ ม.๒

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7576

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ข้อมูลทางวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ม.๒


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)