ผู้สอน
นางสาว ศิวพร บูรณ์เจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์บูรณาการ ม.๒


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7576

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านสดอ


คำอธิบายชั้นเรียน

ข้อมูลทางวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ม.๒