home935-117 BADMINTON
person
935-117 BADMINTON

ผู้สอน
นาย วิรัตน์ ทองแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
935-117 BADMINTON

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7578

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

935-117 BADMINTON


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)