เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนช่วยกันทำข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี จากเว็บไซต์ http://www.trueplookpanya.com/true/examination.php แล้วรายงานผลการสอบให้ครูด้วย