ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


ผู้สอน
นาย มณเฑียร ชัยประเสริฐ
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 10 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รหัสวิชา
759

สถานศึกษา
โรงเรียนธารทหาร (แสงสว่างอุปถัมภ์)

คำอธิบายวิชา

นักเรียนช่วยกันทำข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี จากเว็บไซต์ http://www.trueplookpanya.com/true/examination.php แล้วรายงานผลการสอบให้ครูด้วย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books