homeหลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4131101Z [Sec. 01]
person
หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4131101Z [Sec. 01]

ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4131101Z [Sec. 01]

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7593

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

...


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)