homeหลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4131101Z [Sec. 01]
personperson_add
หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4131101Z [Sec. 01]

ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4131101Z [Sec. 01]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7593

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

...


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)