ผู้สอน
นางสาว มายีตา สาเม๊าะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คม323


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7595

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้


คำอธิบายชั้นเรียน