home1/56_ComUsingl
person
1/56_ComUsingl

ผู้สอน
นางสาว ดวงกมล ตะก้อง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
1/56_ComUsingl

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7602

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ปกจอ1.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)