ผู้สอน
นาย ธวัชชัย คุณสารวนิช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วงไอซีและการประยุกต์ใช้งาน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7632

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)2555