มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ผู้สอน

นาง คุณากร ทิพย์มนตรี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๖

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7649

สถานศึกษา
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะนักเรียนที่เรียนรายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา  ตำบลไผ่ล้อม  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.