โครงงานดูงาน วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 6.30 .การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน Learning 2556


ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงงานดูงาน วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 6.30 .การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน Learning 2556

รหัสวิชา
7662

สถานศึกษา
xx

คำอธิบายวิชา

                                                                       1 กรกฎาคม 2556

สวัสดีนักศึกษา

  อ.ฉวีวรรณ จะจัดดูงานด้านคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการเสนอผลงาน เช่น เกมส์ สื่อการสอน E_Leraning  ในวันที่ 5 สิงหาคม 2556  ตรงกับจันทร์ ที่เมืองทองธานี  กทม  รับ 40 คน

นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการดังนี้

1.  นักศึกษาลงทะเบียนที่

http://support.thaicyberu.go.th/nec2013/index.php?ifm=index.php

 

2.  จะได้หมายเลขผู้ลงทะเบียน  เข้าที่เมนู ตรวจสอบรายชื่อ  เช่น  NE673  ซึ่งเป็นชื่ออาจารย์

3.  ให้นักศึกษา  ส่งหมายเลขทะเบียนในข้อ 2  ที่โปรแกรม Class start

  หัวเรื่อง  ดูงาน  ELearning  และ Game  ภายใน  7 ก.ค. 56 เวลา 23.59 น.

  เพื่ออาจารย์จะทำโครงการขออนุมัติค่าเช่ารถบัส พานักศึกษาไปดูงาน

4.  รถออก 6.30 น.ที่ หน้าโรงแรมเทพธานี  ช้าไม่รอ  ไปแบบ ไปกลับ ของวันที่ 5 ส.ค. 56

5. นับเรียงตามลำดับสมัครก่อนหลัง 1-40

งานนี้มีประโยชน์ต่อนักศึกษาทุกคน

ด้วยความปรารถนาดี

อ.ฉวีวรรณ

Strengthening Learning Quality:Bridging Engineering and Education


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books