เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงงานดูงาน วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 6.30 .การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน Learning 2556

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

                                                                       1 กรกฎาคม 2556

สวัสดีนักศึกษา

  อ.ฉวีวรรณ จะจัดดูงานด้านคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการเสนอผลงาน เช่น เกมส์ สื่อการสอน E_Leraning  ในวันที่ 5 สิงหาคม 2556  ตรงกับจันทร์ ที่เมืองทองธานี  กทม  รับ 40 คน

นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการดังนี้

1.  นักศึกษาลงทะเบียนที่

http://support.thaicyberu.go.th/nec2013/index.php?ifm=index.php

 

2.  จะได้หมายเลขผู้ลงทะเบียน  เข้าที่เมนู ตรวจสอบรายชื่อ  เช่น  NE673  ซึ่งเป็นชื่ออาจารย์

3.  ให้นักศึกษา  ส่งหมายเลขทะเบียนในข้อ 2  ที่โปรแกรม Class start

  หัวเรื่อง  ดูงาน  ELearning  และ Game  ภายใน  7 ก.ค. 56 เวลา 23.59 น.

  เพื่ออาจารย์จะทำโครงการขออนุมัติค่าเช่ารถบัส พานักศึกษาไปดูงาน

4.  รถออก 6.30 น.ที่ หน้าโรงแรมเทพธานี  ช้าไม่รอ  ไปแบบ ไปกลับ ของวันที่ 5 ส.ค. 56

5. นับเรียงตามลำดับสมัครก่อนหลัง 1-40

งานนี้มีประโยชน์ต่อนักศึกษาทุกคน

ด้วยความปรารถนาดี

อ.ฉวีวรรณ

Strengthening Learning Quality:Bridging Engineering and Education