เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อการเกษตร (เลือกเสรี) 1_2556


ผู้สอน
นาย อุดร จิตจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อการเกษตร (เลือกเสรี) 1_2556

Class ID
7676

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คำอธิบายวิชา

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อการเกษตร (เลือกเสรี) 1_2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)