homeชั้นเรียน ม .1 จ 20201
personperson_add
ชั้นเรียน ม .1 จ 20201

ผู้สอน
person
นางสาว นิภาพร คุ้มกลาง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นเรียน ม .1 จ 20201

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7685

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  รายวิชาภาษาจีน  ปีการศึกษา 1/2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)